NOTES ON ECONOMY

Roe
Tasaerälaina
Liiketalouden ydinoppimäärä
Financial Accounting
Managerial Accounting
Break-Even Analysis
Operating Leverage
Financial Leverage
Optimal Capital Structure
Firm and Business Objectives
Verotili
Lineaarinen ohjelmointi
Perinteinen kustannuslaskenta
Kirjanpidon meno-tulo -teoria
Yrityksen verotus
Arvonlisävero
Profit Maximizing Output
Depreciations
Cash Management
Kustannuslaskennan käsitteitä
Diskonttaus
Yrityksen kuluvarasto
Yrityksen kassavirtalaskelma