AlkuunEdellinenSeuraavaViimeinen

VALLASTA JUOPUMINEN

Olemme kehittäneet päätöksentekijöiden suitsimiseksi mallin, joka puuttuu päättäjän vallasta juopumiseen.
Juopumuksen määrä mitataan kolmiportaisella asteikolla: käki, sieppo ja tilhi,
jossa käki edustaa ylintä juopumuksen astetta, tukkihumalaa, sieppo tyypillistä övertämistä ja tilhi pahaa hoipertelua.

Mallin viimekätinen tarkoitus on leikata tehtävän päätöksen kannatuksesta pois painotetun juopumusasteen mukainen määrä.

Kutakin tasoa painotetaan päättäjän elopainolla, älykkyysosamäärällä ja kengän numerolla.

Edellisen lisäksi vallasta juopunutta päättäjää rangaistaan muiden muassa torkkupeiton ja punaviinipullon poisottamisella.