AlkuunEdellinenSeuraavaViimeinen

VIÄNÄNEN

Savon syvämmessä, siell assuu Viänänen.
Hiä linnustoo ja mehtästöö,
hää muata kiäntee ellääksee.
Vua rikkavutta suotu ee Viänäs -raakalle,
siks Viänänenkin joutuu männee tukijaesille.

Viänänen syö nisuva ja hörppöö kahvija.
On uamupäevä mänössä ja ukko töehi lähössä.
Ku pihamualla karhu - mittoo tonttija
ja siellä syyvvä mutustaapi sonnimullija.
Viänänenhä suuttuu ja tekköö hirveetä:
hiä ottoo kirvee seenältä ja tekköö filleetä.

Vua mehtän siimeksessä siell kyttöö virkavalta.
Pensaa alta Viänästä seuroo tasavalta.
Karhun kuato Viänäselle tuopi koppija,
Viänänen nyt kuitennii on huono oppija,
siks Viänästä nyt seuroo nettipolliisi.
Tällä tavon virkavalta pystyy ehkäsee,
jos Viänänen nyt sattuis, vaikka ähkäsee.