YRITYKSEN KULUVARASTO

Lähtökohta kuluvarastoajatukselle on yrityksen voitonjakopolitiikka. Se tarkoitus tai tavoite, johon verolaskelmilla pyritään.

Kirjanpidolliseen ja verotukselliseen tavoitetulokseen yritys voi pyrkiä jaksottamalla menoja.

Sitä osaa kuluksikirjaamismahdollisuuksia, joka jää jäljelle tavoitteeksi asetetun tuloksen antavan tilinpäätöksen jälkeen, kutsutaan yrityksen kuluvarastoksi. Kuluvarasto muodostaa yrityksen pelivaran veronmaksutilanteissa.

Tilinpäätöstä, jossa yritykselle jää kuluvarastoa, sanotaan ei-kriittiseksi.

Puuttuva kuluvarasto tarkoittaa tilannetta, jossa kuluksikirjaamismahdollisuudet on käytetty eikä lisää varastoa ole kannattavuuden asettamissa rajoissa saatavissa.

Automaattinen kuluvarasto syntyy normaalin liiketoiminnan sivutuotteena ilman erityisiä toimenpiteitä.

Hankittavissa oleva kuluvarasto merkitsee menojen ajoitukseen liittyviä mahdollisuuksia tavoitetuloksen saavuttamiseksi.

Kuluvarasto on yleensä suuri uusissa ja kasvavissa yrityksissä ja myös huonosti menestyvissä yrityksissä. Kuluvarasto pienenee yrityksen menestyessä ja kasvun hidastuessa.