DISKONTTAUS

Korko yleisesti on rahan hinta eli rahalainan antajalle (eli sijoittajalle) maksettava korvaus ajalta, jolloin lainattu raha ei ole lainan antajan käytössä.

Diskonttaus tarkoittaa tulevan rahavirran nykyarvon laskemista.Toistuvan hyödyn, esimerkiksi vuokran, diskonttaamista nimitetään myös kapitaloinniksi.Diskonttokorkona käytetään usein pääoman kustannusta, joka on tavallisesti markkinakorko,jota on mahdollisesti korjattu tulevan rahavirran epävarmuuteen liittyvillä tekijöillä.Rahan arvon muuttamista taaksepäin sanotaan diskonttaukseksi ja tilille talletettavaa alkuperäistä pääomaa nykyarvoksi.

Miksi diskontata?
1) Eri projektien/politiikkojen hyödyt ja kustannukset toteutuvat yleensä eri aikoina.
2) Jotta olisi mahdollista vertailla eri ajankohtina toteutuvia hyötyjä ja kustannuksia niiden on oltava yhteismitallisia.
3) Kustannusten ja hyötyjen yhteismitallistaminen tapahtuu diskonttaamalla.
4) Diskonttaamalla voidaan ilmaista eri ajankohtina, eri periodeilla toteutuvia kustannuksia ja hyötyjä nykyarvoisina.

Diskonttauskaava: k = 1/ (1 + i) n * K n, jossa

k = alussa sijoitettu pääoma
i = korkokanta
n = aika
K n = pääoma vuoden n kuluttua

Kertoimesta 1/ (1+i) n käytetään yleisesti nimitystä diskonttauskerroin ja sitä merkitään usein symbolilla V n/i .