ARVONLISÄVERO

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Arvonlisävero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi. Yrittäjien välisissä liiketoimissa ostava yrittäjä voi vähentää arvonlisäveron, jonka toinen arvonlisäverovelvollinen yrittäjä on laskuttanut häneltä. Edellytyksenä on, että tavaraa tai palvelua käytetään arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.

Euroopan unionissa ulkomaankaupassa noudatetaan arvonlisäveron kohdemaaperiaatetta, jolloin arvonlisäveroa ei peritä vientiä harjoittavassa maassa, vaan kohdemaassa, jossa tuonnin arvonlisävero on verovähennyskelpoinen.

Suomessa arvonlisävero tuli käyttöön 1. kesäkuuta 1994. Samalla lakkautettiin aikaisemmin, vuodesta 1940 saakka peritty liikevaihtovero.

Arvonlisäveron määrän laskeminen:

Tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän saadaan selville, kun kerrotaan veroton myyntihinta voimassa olevalla verokannalla.
Esimerkki: Tuotteen veroton hinta on 1 000 euroa ja siihen sovelletaan 22 %:n verokantaa. Arvonlisäveroa lisätään 22 % eli 1 000 x 22/100 = 220 euroa. Verolliseksi hinnaksi saadaan 1 220 euroa.

Tuotteen hintaan sisältyvä arvonlisäveron määrä selviää käyttämällä laskukaavaa:
verollinen hinta x sovellettava verokanta/100 + sovellettava verokanta.

Tilitettävä arvonlisävero:

Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähennetään kuukauden myyntien verosta saman kuukauden ostoihin sisältyneet verot.

Kausiveroilmoitus arvonlisäverosta:

Kausiveroilmoitus annetaan kohdekausittain. Kohdekausi on pääsääntöisesti kuukausi. Sähköisessä muodossa annetun arvonlisäveron kausiveroilmoituksen määräpäivä on kohdekautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä. Kausiveroilmoituksen voi antaa sähköisesti Verotili-palvelussa osoitteessa www.vero.fi/verotili.

Miten ja milloin arvonlisävero maksetaan:
Veron maksamista varten tarvitaan verotiliviite. Uudet yritykset saavat viitteen, kun rekisteröinti on tehty.

Kirjanpidossa alv voidaan järjestää joko brutto- tai nettoperiaatteella:

Bruttoperiaatteella menot ja tulot kirjataan verollisina ja veron osuus erotetaan tileistä kunkin kuukauden lopussa.

Myynnit (sis. alv ) x 22/122 = myynnistä suoritettava alv
Hankinnat (sis. alv ) x 22/122 = myynnistä suoritettava alv
Erotus = tilitettävä alv

Nettoperiaatteella veron osuus erotetaan tapahtumakohtaisesti, eli 1220 euron käteismyynnistä kirjataan kassaan 1220 €, myynniksi 1000 € ja myynnin alv:ksi 220 €. 854 euron ostoista 854 € kirjataan kassasta, 700 € ostoihin ja 154 € vähennettäväksi alv:ksi. Tilitettävä alv saadaan näiden kahden alv-tilin erotuksena.