TASAERÄLAINA

Tasaerälainalla eli annuiteettilainalla tarkoitetaan lainaa, jonka kuukausittaiset maksuerät ovat samansuuruisia. Vakiosuuruinen kuukausierä sisältää lainaa lyhentävän osan sekä korko-osan. Tasaerälainassa korkotason noustessa tasaerää tarkistetaan korkoprosentin muutosten mukaisesti. Toinen vaihtoehto on pidentää laina-aikaa maksuerän pysyessä samana.

Excelissä tasaeräluoton tasaerä voidaan laskea funktiolla MAKSU (PMT). Funktion argumenttina annettavan koron pitää olla maksuväliä vastaava korko. Maksuväliä vastaava korko lasketaan luottojen yhteydessä yleensä relatiivisesti vastaavasta vuosikorosta.

Maksuerä koostuu korosta ja lyhennyksestä. Laina-ajan alussa koron osuus on suurimmillaan. Laina-ajan edetessä koron osuus pienenee ja lyhennyksen osuus vastaavasti kasvaa. Tiettyyn maksuerään liittyvä korko voidaan laskea Excelin IPMT –funktiolla ja lyhennys PPMT –funktiolla.

Annuiteetti on kallein mahdollinen lyhennystapa, sillä siinä takaisinmaksun alussa maksuerästä suurin osa kuluu korkoihin ja laina tulee kalliimmaksi kuin tasalyhenteinen laina, jossa varsinainen lyhennys pysyy koko ajan samana. Kannattanee kuitenkin ottaa huomioon korkojen mahdollinen vähennyskelpoisuus ja sen vaikutus lainan edullisuuteen.