JAVASCRIPT

JavaScript on alkujaan Netscapen kehittämä Web -ympäristössä käytettävä dynaaminen komentosarjakieli.
Komentosarjakieli tarkoittaa kieltä, joka ei vaadi erityistä kääntäjäohjelmaa valmiin ohjelman aikaansaamiseksi.
Dynaamisuus tarkoittaa sitä, ettei ohjelman muuttujille tarvitse määritellä tietotyyppiä, vaan muuttuja voi sisältää millaista dataa tahansa.
Nykyiset web -selaimet tukevat lähes poikkeuksetta JavaScriptia joskin antavat mahdollisuuden päättää sen käyttöönotosta tai käytöstä poistamisesta.

Java Script on prototyyppipohjainen olio-ohjelmointikieli. Toisin sanoen sovellus voidaan rakentaa itsenäisistä ohjelmoiduista komponenteista,
joilla on tietyt ominaisuudet ja toiminnot. JavaScriptin avulla web -sivuille voidaan lisätä toiminnallisuutta.
Koodin ohjelmalauseilla ohjataan web -selain suorittamaan haluttuja toimintoja.
Koodi sijoitetaan web -sivulle script -tagien väliin tai koodi tuodaan erillisestä tiedostosta websivulle, esimerkiksi:jossa allakka.js on erillisestä tiedostosta tuotava JavaScript -koodi. Tiedoston tunnus on js.
Toinen mahdollisuus on sijoittaa koodi sivun head-osioon script -tagien väliin.

HTML, Hypertext Markup Language, on W3C:n ylläpitämä merkintäkieli, jonka avulla web -sivu luodaan.
HTML5 on uusi versio HTML -kielestä.

Seuraavat merkinnät kuvaavat web -sivun ja JavaScriptin paikan siinä:


Head -osioon lisätyn metatagin tarkoitus on saada sivu toimimaan kaikilla laitteilla ja resoluutioilla.